HGM ASANSÖR

Bir veya birden fazla asansör alımı yapmaya karar verdiniz veya mevcut asansörünüzün arızası,bakımı gibi problemlerin giderilmesi gerekiyor..! asansörü kullanırken nelere dikkat etmelisiniz? ve bu süreçler nasıl işler düşünceleriniz içersin deki sorularınıza bir nebze olsun cevap vermek istedik. Umarız ki faydalı bir paylaşım olur.

Saygılarımızla

HGM ASANSÖR

Asansör Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar...!

Planlama Aşamasında :
-Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır.
-Asansör avan projesi tercihen asansör montaj firmalarına yaptırılmalıdır.
-Avan proje ve mimarideki ölçülere azami dikkat edilmelidir.
-Elektrik tesisat projesinde asansöre ait kolon hattı şemaları, kuyu aydınlatması ve makina dairesi aydınlatması verilmeli, besleme panosu detaylarını içermelidir.
-Binanın ve asansörün kullanım amacı, avan projeyi yapan kişiye detaylı olarak bildirilmelidir.
Bina Yapım Aşamasında;
-Kuyu dibinin en az 150 cm yapılması tavsiye edilir.
-En üst durak zemin kotundan en az 370 cm makine dairesi kümbet betonu yüksekliği olmalıdır.
-Makine dairesi kümbet betonundan tavan yüksekliği en az 200 cm olmalıdır.
-Kuyu dibinin su izolasyonu yapılmalıdır.
-Kuyu ebatları mimari projeye ve avan projeye uygun tesis edilmelidir.
-Kuyu açıklıklarına bariyer konarak kazalar engellenmelidir.
-Makine dairesi yüksekliği ve diğer ölçülere dikkat edilmelidir.
Firma seçiminde :
-Asansör Firmasının ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistemine göre saygın bir onaylanmış kuruluş-(DAS) tarafından belgelendirilmiş olması,
– Asansör Firmasının saygın bir Onaylanmış Kuruluş-(SIQ) tarafından alınmış CE Sertifikasına sahip olması,
-Referanslarının kuvvetli olması, yetkililere kolay ulaşılabiliyor olması, sözleşme veya teklifin teslim&garanti sürelerini içermesi tercih nedenidir.
-Firmanın yapmış olduğu bir asansöre ziyaret faydalı olacaktır.
Yapım aşamasında ;
-Asansör firmasının taahhüdünde bulunmayan işlerle ilgili Asansör firmasından rapor istenmelidir.
-Rapora göre inşaatla ilgili işler yapılmalıdır.
-Emniyet Kompenantlarının mutlaka CE belgesi seçileceği konusunda emin olunmalıdır.
Müteahhide ait işler;
-Asansör kuyusu ve makine dairesinin oluşturulması
-Kuyu bölmesi için gerekli çelik konstrüksiyon ve iki asansörün olduğu kuyularda tek kafes bölme malzemesinin temin edilmesi
-Kuyu dibinin temizlenmesi, su çıkması durumunda izolasyonun yapılması
-Asansör kuyusu badanasının yapılması ( kalıp ve demir parçalarının kesilmesi )
-Kuyuya iskele konulması ( yerleşim planı asansör firması tarafından verilecektir. )
-Kuyu aydınlatmasının yapılması ( kuyu dibinden ve kuyu tavanından 50 cm den başlayarak her kata birer lamba kuyu dibinden ve makine dairesinden kumanda edilecek şekilde wavien – yerleşim planı asansör firması tarafından verilecektir.)
-Kuyu dibine 220 V. Priz konulması ( çizimi asansör firması tarafından verilecektir. )
-Kuyu dibine iniş merdiveni yapılması ( çizimi ve tarifi asansör firması tarafından verilecektir. )
-Kapı montaj öncesi ve sonrası gerekli kırım , örüm, sıva kaplama işleri gerekirse kapı üstlerine lento yapılması
-Makine dairesine dışa açılan 800 x 2000 mm ebadında demir kapı yapılması ( kapı kilidi içerden elle dışardan anahtarla açılabilir olmalıdır )
-Makine dairesinin boyanması ve aydınlatmasının yapılması ( 200 Lüks ışık şiddetinde )
-Makine dairesi tabliyesine çıkış için merdiven yapılması ( tutamaklı olacaktır)
-Makine dairesi tabliyesinin kenarının korkulukla çevrilmesi ( yükseklik 1.10 cm . )
-Makine dairesi havalandırması için panjurlu pencere yapılması ( 2 adet 60×60 Demirden)
-Makine dairesine enerji hattının getirilerek uygun enerji panosu ile bağlantısının yapılması ( detaylı çizim asansör firması tarafından verilecektir )
-Makine dairesi tabliyesi zayıf olursa çelik konstrüksiyon ile kuvvetlendirilmesi
-Şantiyede kilitli üstü kapalı bir deponun temin edilmesi
-Montaj sahası güvenliğinin sağlanması
-Asansör kullanma ruhsatının alınması sırasında yapılacak masraflar. (Harç, vergi,müellif kaydı v.s.)
-Asansör boşluğunun büyük olduğu durumlarda gerekli U profil bölmelerinin yapılması

Asansör bakımında neler yapılır?

Asansör monte eden, yaptığı her tip ve özellikteki asansörün yedek parçalarını 10 yıl süreyle temin etmek ve kendisince monte edilen asansöre aylık bakım ve servis hizmeti veren bir başka asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini acilen ve normal piyasa koşullarında karşılamak zorunda oluyor.

Bununla birlikte asansör monte eden, kendi bilgi ve becerisini içeren ticari sırları saklı kalmak kaydıyla, yedek parçaların yanı sıra bakım hizmeti verilebilmesini temin eden diğer araç ve bilgileri de ilgililere sağlar. Asansörü monte eden, asansöre müdahale edilmesine engel olunması amacıyla çeşitli cihaz ve şifreleme yöntemlerini kullanmış ise,  ilgilinin asansöre müdahale edebilmesi için gerekli tüm bilgi ve imkânı sağlamak zorundadır.

Bakımın kapsamı

MADDE 7 – (1) Can ve mal güvenliğinin devamını sağlamak için; asansörün ve tüm aksamlarının bakımı, bakım ve işletme kılavuzlarında yer alan talimatlara göre yapılmalıdır.

a) Bakım;

1) Yağlama ve temizlemeyi,

2) Kontrolleri,

3) Kurtarma çalışmalarını,

4) Ayarlama işlemlerini,

5) Kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen ve asansörün karakteristiklerini etkilemeyen bileşen onarımı veya değiştirilmesini,

kapsar.

b) Bakım;

1) Yeni bileşenin karakteristikleri orijinali ile aynı olsa dahi makine, asansör kabini, kapısı, kontrol paneli, kılavuz ray gibi bir ana bileşenin veya güvenlik aksamının değiştirilmesini,

2) Asansörün yerinin değiştirilmesini,

3) Asansörün hız, taşıyabildiği yük v.b. gibi herhangi bir karakteristiğinin değiştirilmesi de dahil modernizasyonunu,

4) İtfaiye tarafından yapılan kurtarma çalışmalarını,

5) Asansör boşluğunun (kuyusunun) dış bölümlerinin temizlenmesini,

6) Asansör kabini iç kısmının temizlenmesini,

kapsamaz.

ASANSÖRÜN ÇAĞIRIRKEN..!

► Tek çağırma butonlu asansörlerde çağırma butonuna kısa bir süre basınız. Eğer meşgul lambası yanıyorsa sönmesini bekleyin ve söndükten sonra butona kısa bir süre basın.
► Çift çağırma butonlu asansörlerde yanlızca gitmek istediğiniz yöndeki çağırma butonuna kısa bir süre basınız.
► Asansörü beklerken kapının hemen önünde baklameyin kabinden çıkmak isteyenlerin kapı açıp size çarpmalarına ve sebep olursunuz.
► Asansör beklediğiniz kata geldiğinde, asansör dolu olması halinde mutlaka kabine girmeye çalışmayanız, asansörün tekrar bulunduğunuz kata gelmesini bekleyiniz yada (varsa) diğer asansörü kullanınız.

ASANSÖRE GİRERKEN VEYA ÇIKARKEN..!

► Otomatik kapılı asansörlerde, kapısı kapanmakta olan asansörün kapısını açmaya çalışmayınız, bu hareket yaralanmalara sebep olabilir.
► Yarı Otomatik kapılı (kendi kapanan kapılı) asansörlerde, kabine girerken dikkatli olun kapının çarpması ile size veya taşıdığınız eşyalara zarar verebilir.
► Yarı Otomatik kapılı (elle açılan kapılı) asansörlerde, kabin durmadan kapıyı açmaya çalışmayın.
► Asansöre binip, inerken dikkatli olunuz. Asansör kabin ile kat seviyesi arasında farklılık olabilir, bu yüzden takılıp düşebilirsiniz.
► Çocuklarınız ile asansöre binerken, çocuklarınıza veya (varsa) oyuncaklarına dikkat edin kontrol altında tutunuz.
► Evcil hayvanlarınız (kedi köpek vs.) ile asansöre binerken, hayvanlara ve zincir veya ip gibi aparatlarına dikkat edin bir yere takılıp kazalara yol açmamsı için kontrol altında tutunuz.
► Otomatik kapılı asansörlerde, kapının açılması bir açma butonu aracılığıyla oluyorsa, kapıyı butonu basarak açınız. Kabin katta durmadan kapıyı açmaya çalışmayınız.
► Kabine girerken ve kabinden çıkarken oyalayıcı hareketlerden kaçınınız.
► Asansöre binerken kabinin o katta ve ışığı yandığından emin olmadan asansöre binmeye teşebbüs etmeyin.
► Asansör içinde iki kat arasında kalan kişilerin kurtarılmasında kapı kilit anahtarının kullanılması tehlikeli olduğundan, kurtarma işlemi makine-motor grubu üzerindeki el freni yardımıyla ve bu konuda eğitim almış işiler tarafından yapılmalıdır.
► Makine dairesi kapısı veya giriş kapağı güvenlik nedeniyle sürekli kilitli tutulmalı, ancak her hangi bir nedenle içeri girilmesi gerektiğinde anahtar kolaylıkla ve ancak yetkili kişilerin (bina yöneticisi ve görevlisi ile belirlenecek kişilerde) kontrolünde bulunmalıdır.
► Kabin girişine konulan fotosel yada eşik kontağı gibi güvenlik tertibatları (kabin ile duvar arasında sıkışmaya önlemek için ) mutlaka çalışır durumda tutulmalı, özellikle çocukların bunlarla oynamamaları, bozmaları önlenmeli ve uyarılmalıdır.
► Kat kapısı camları mutlaka telli cam olmalı, düz veya buzlu cam kesinlikle takılmamalıdır. Kat kapı camları telli dahi olsa el ve parmak girecek kadar açıklık olduğunda cam değiştirilinceye kadar güvenlik nedeniyle asansör işletmeye kapatılmalıdır.
► Kuyu boşluğuna yangının başlamasına sebep olabileceğinden sigara izmariti yana durumda kibrit vs atılmamalı bu sebeple yangın başlayabilir.
► Kuyu boşluğuna kağıt ve benzeri yanıcı maddelerin atılması önlenmeli, buradan başlayacak bir yangın kısa sürede kabini etkileyeceği göz önünde bulundurulmalıdır.
► Makine dairesinde asansöre ait olmayan hiçbir şey bulundurulmamalı, depo olarak kullanılmamalıdır.
► Makine dairesinde bulunan havalandırma pencereleri ile varsa kapılar uygun bir havalandırma sağlanması için panjurlu hale getirilmelidir.
► Makine dairesindeki aydınlatma tesisatı çalışır durumda bulundurulmalıdır.
► Makine dairesine kolayca görülebilecek bir vere kurtarma talimatı asılmış olmalıdır.
► Kabin içinde bulunan imdat butonu özellikle elektrik kesilmeleri ve arıza durumunda kullanılması gerektiğinden acil aydınlatma kaynağından beslenmesi sağlanmalıdır.
► Asansör kabinin katta olduğunu anlamak için kabin içinde mutlaka sürekli aydınlatma sağlanmalıdır.
► Merdiven temizliği yapılırken kuyu dibine su girmesi önlenmelidir.
► Tehlike anında Stop (DUR), sonra İMDAT butonlarına basılmalı, her iki butonun gereksiz kullanılmaları önlenmelidir.
► Bir yangın anında kaçış için asansör yerine merdivenler kullanılmalıdır.
► Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmeli, kabin hareket halinde iken bu yüklerin kaymaması için önlem alınmalıdır.

SEYİR HALİNDE..!

► Kapıdan uzak durunuz ve kapıda sıkışma olasılığı bulunan giyişi ve eşyalara dikkat ediniz.
► Kabinde tutamak varsa tutunuz.
► Kat göstergelerine (kat kapı numaralarına) dikkat ediniz ve izleyiniz.
► Asansörün durmasına karşın, otomatik kabin kapılı asansörlerle kapı açma butonu ile de kapı açılamıyorsa imdat butonu ile dışarıdaki kişilere irtibata geçiniz.
► Kabine girerken ve kabinden çıkarken oyalayıcı hareketlerden kaçınınız.

Asansör Bakımı Nasıl Yapılır?

Resmi Gazete’de yayınlanan Asansör Yönetmeliği’nde konu şu şekilde yer alır:

Madde 24 “Her asansör işletmeye alınmadan evvel sürekli kontrol altında tutulabilmesi için muhakkak bakım ve onarım sorumluluğu taşıyacak bir asansör firması ile yazılı anlaşmaya bağlanacaktır. Bu firma genelde asansörü tesis eden firma olabileceği gibi bakımcı firma da olabilir. Ancak garanti süresi içinde bakımcı firma muhakkak asansörü yapan firma olmalıdır.”

HER BAKIMDA YAPILMASI GEREKLİ İŞLEMLER
– Makine dairesinin temizlenmesi,
– Makine / Motor temizliği ve ekipman lastiği kontrolü,
– Yağ ve rulman gresi seviye kontrolü ve temizlenmesi,
– Motor kontaktörlerinin kontrolü ve temizlenmesi,
– Kumanda panosunun kontrolü ve temizlenmesi,
– Motor fren ayarının kontrolü ve (gerekiyorsa) ayarı,
– Kapıların menteşe, kilit ve fiş kontaklarının kontrolü,
– Otomatik kapı kat ve kabin eşiklerinin temizlenmesi,
– Kabin üstü Revizyon anahtarının kontrolü,
– Kabin ALARM ve DUR (varsa) buton/düğmesinin kontrolü,
– Kabin üstü platformunun temizlenmesi,
– Göstergelerin, yön ışıklarının, butonyerlerin işlerliği ve tüm ampullerin kontrolü,
– Taşıyıcı çelik halatların kuyu boyunca kontrolü,
– Kabin ve Karşı Ağırlık yağdanlıklarının yağ seviyesinin kontrolü ve (gerekirse) bunların tamamlanması,
– Kabin ve Karşı Ağırlık yağdanlıklarının (gerekirse) ayarı,
– Motor milinde boşluk kontrolü,
– Katta durma hassasiyetinin kontrolü ve (gerekirse) ayarı,
– Aşırı yük sisteminin kontrolü,
– Kabin içi acil durum haberleşme, aydınlatma ve imdat sisteminin kontrolü,
– Yangın söndürme cihazının yerinde ve çalışır olduğunun kontrolü,
– Kat ve kabin içi işletme talimatlarının kontrolü.

Asansör Revizyon Yapım Aşamaları..!

Başlamadan Önce

  • İşe başlamadan önce tam olarak neyin yapılması gerektiğinden emin olmak sizin için en iyisidir.
   Optimum biçimde çalışması için bir eylem planı ile birlikte asansörünüzün nerelerinde eksiklikler olabileceğini gösteren eksiksiz bir rapor hazırlamak üzere bir HGM Asansör Revizyon Değerlendirmesi gerçekleştirmekteyiz. Bu değerlendirmenin yapılması sizi hiçbir biçimde bir yükümlülük altına sokmamaktadır.

Başlangıç

  • Atılacak ilk adım ilgili düzenlemeler, bina ruhsatları ve mevcut devlet destekleri hakkında bilgi toplamaktır.
   Pek çok Avrupa ülkesi güvenliğin, erişebilirlik ve enerji tasarrufunun geliştirmesi amacıyla asansör modernizasyonu için devlet destekleri sağlamaktadır. Bu devlet destekleri yerel hükümetler ve Avrupa Birliği tarafından sağlanan destekler ile çoğaltılabilir.

Karar Verme

  • Asansör revizyonu konusunu bina sahipleri ve sakinleri ile müzakere etmenize yardımcı olmak için, kısa bir sunum hazırlamış bulunmaktayız.
   Asansörünüzün enerji verimliğini HGM Asansör Raporlama Sistemi ile analiz etmede size yardımcı olmamız ve asansörünüzün yenilenmesi için bir maliyet tahmini sunmamız için lütfen bizimle iletişim kurunuz.

Planlama

  • Modernizasyon paketleri planlamayı hızlandırmakta olup, konut veya ticari amaçlı binalarda yer alan asansörlerdeki güvenlik, performans ve enerji tasarrufu meselelerini ele almak üzere geliştirilmişlerdir.
   Montaj başlamadan önce, HGM Asansör Sistemleri irtibat görevliniz gereksinimleriniz için doğru çözümü aldığınızdan emin olmak için bir şantiye incelemesi gerçekleştirir.

Montaj

  • Montaj esnasında, bina sakinlerine verilen rahatsızlığı en aza indirmek ve binaya hiçbir hasar verilmemesini sağlamak için yapabileceğimiz her şeyi yapmaktayız.
   Proje esnasında, bina sakinlerini projenin ilerleyişinden haberdar etmekte ve müşteriye yapılacak nihai devir teslim öncesi son güvenlik ve performans denetimlerini gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca, eski asansörünüzün ve yedek parçalarının çevre dostu bir şekilde kaldırılmalarını, bertaraf edilmelerini ya da geri dönüştürülmelerini de sağlamaktayız

Bakım

 • Asansörünüzü uzun yıllar boyunca güvenilir ve emniyetli bir biçimde çalışır vaziyette tutmak için HGM Asansör Bakım Hizmetlerini sunmaktayız.
  Bu hizmetler potansiyel sorunları asansörünüzün durmasına sebebiyet vermeden önce belirleyip, gidermek için koruyucu bakıma dayanmaktadırlar.